CV/CVCC Rủi ro công nghệ, Phòng rủi ro công nghệ và kinh doanh liên tục - Khối CNTT

Location Hanoi
Industry
Job reference 11491
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Oct 02, 2021
Mô tả công việc
-    Nghiên cứu và đề xuất các chính sách, giải pháp An toàn thông tin, quản lý rủi ro công nghệ.
-    Đề xuất điều chỉnh các quy định, quy trình, chính sách rủi ro CNTT nhằm đảm bảo cập nhật đáp ứng tuân thủ theo các văn bản quản lý.
-    Đánh giá rủi ro công nghệ, tham gia xây dựng nội dung báo cáo Đánh giá rủi ro.
-    Triển khai hoạt động quản lý rủi ro: các quy trình, hoạt động chính của CNTT; an toàn dữ liệu của các dự án
Yêu Cầu Công Việc
-    Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.
-    Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, kế toán ... tương đương
-    Đã có kinh nghiệm về chức năng liên quan đến rủi ro công nghệ, an toàn thông tin như sau:
-    Đánh giá và quản lý rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro an toàn thông tin
-    Từng tham gia giám sát, quản lý rủi ro các quy trình CNTT/ ATTT/ an toàn dữ liệu- Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát, xử lý, giảm nhẹ rủi ro