Giám đốc chi nhánh

Location Vietnam
Industry
Category C-suite
Job reference 11083
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689
Date posted Jun 07, 2021

Category:  Retail Banking Group
Facility:  Retail Banking
Objective:
Đảm bảo việc quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu KPIs được giao trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng và Pháp luật.
Key accountabilities 
1.    Quản lý nguồn nhân lực/ Managing human resource

•    Xây dựng kế hoạch nguồn lực bao gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển, xây dựng đội ngũ kế cận để đảm bảo kế hoạch kinh doanh liên tục, đủ số lượng nhân sự theo định biên.
•    Thực thi kế hoạch nguồn lực bao gồm: đề xuất nhu cầu, chủ động tìm kiếm, tham gia hội đồng phỏng vấn cho mục đích tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển
•    Thực hiện tiếp nhận và hội nhập đối với CBNV mới: Cử cán bộ đồng hành, đón tiếp và giới thiệu CBNV, trao đổi về văn hóa tổ chức, Trao đổi với CB mới về công việc, thảo luận về những mục tiêu công việc và cách đánh giá công việc trong thời gian thử việc
•    Lập và thực hiện kế hoạch phát triển, đào tạo, huấn luyện nhân viên
•    Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc và ghi nhận tưởng thưởng cho CBNV một cách chính xác, công bằng, minh bạch bao gồm: truyền thông tới CBNV các chính sách đãi ngộ tổng thể của Ngân hàng, áp dụng linh hoạt các chính sách này giữ chân nhân viên và thu hút nhân tài.

2.     Quản trị kinh doanh

•    Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Local Bank từng thời kỳ
Xác lập mục tiêu kinh doanh và Xây dựng kế hoạch hành động :
•     Chủ động phân tích cơ hội kinh doanh, hiện trạng nguồn lực và lập mục tiêu kinh doanh của chi nhánh nhằm đạt/ vượt KPIs được giao.
•    Nhận diện và lên thứ tự ưu tiên cơ hội kinh doanh tiềm năng có tính khả thi cao.
•    Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để triển khai hoạt động kinh doanh để đạt/ vượt mục tiêu đã xác lập.
•    Quản lý hoạt động Tư vấn tài chính:
•    Giao chỉ tiêu, đo lường và đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.
•     Kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh tại đơn vị thông qua việc tổ chức họp hội ý đầu ngày, họp tuần, họp tháng.
•    Các công việc khác bao gồm:

- Thực hiện kiểm soát dư nợ tại đơn vị theo quy trình quản lý nợ của ngân hàng từng thời kỳ.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ
- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh khác nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả.
- Phê duyệt và ký các chứng từ, các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền.

3.    Quản trị trải nghiệm Khách hàng ( KH)/ Customer Experience Management

•    Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ (CLDV) tại đơn vị thể hiện qua kết quả đánh giá của ngân hàng: chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi yêu cầu khách hàng qua Call Center,
•    Phân công, điều phối nguồn lực để đảm bảo vận hành của CN thông suốt và KH có trải nghiệm tốt.
•    Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát, đào tạo, truyền thông về chất lượng dịch vụ cho CBNV tại đơn vị, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng bộ tiêu chuẩn CLDV
•    Định kỳ lấy ý kiến KH về Trải nghiệm của KH tại đơn vị
•    Tiếp nhận và xử lý các phàn nàn, khiếu nại, tố cáo của KH theo đúng thẩm quyền và quy trình hướng dẫn

4.    Quản trị Rủi ro hoạt động và tính tuân thủ/ Compliance Management

•    Chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ gây ra tổn thất cho đơn vị và ngân hàng.
•    Nắm được các thông tin của các đầu mối hỗ trợ công tác quản lý rủi ro hoạt động.
•    Chịu trách nhiệm tổ chức truyền thông đầy đủ về quản trị rủi ro hoạt động và tính tuân thủ theo từng chức danh tại đơn vị.
•    Kiểm soát và chịu trách nhiệm về mức độ tuân thủ của đơn vị đối với các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng

5.    Quản trị Vận hành chi nhánh:

•    Chủ động kiểm tra giám sát việc thực hiện Tuân thủ vận hành chi nhánh ở đơn vị mình quản lý.
•    Thực hiện phân công công tác vận hành tại đơn vị theo quy địn
•    Định kỳ thực hiện đánh giá /rà soát công tác vận hành tại chi nhánh để nhận diện và kiểm soát rủi ro trong nghiệp vụ vận hành của đơn vị

6.     Quản trị Văn hóa tổ chức:

•     Xây dựng văn hóa tổ chức tại CN theo Giá trị cốt lõi và Các chuẩn mực hành vi của Local Bank: làm gương và dẫn dắt các hành vi đúng.
•    Truyền thông tới CBNV của đơn vị mình về Văn hóa Tổ chức của Local Bank, khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV tham gia các hoạt động xây dựng VHTC

7.    Phát triển kênh bán hàng tại địa phương/ Developing sales channels locally

•    Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý
•    Đại diện ngân hàng, xây dựng và giữ gìn hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn

8.    Thiết lập quan hệ với địa phương/ Establish relationships with local

•    Duy trì mối quan hệ với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Success Profile - Qualification and Experiences

•    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc các ngành liên quan kinh tế
•    Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc SME/PFS/DVKH/Priority (hoặc tương đương)
•    Trình độ tiếng Anh cấp độ 2 (TOEIC 550 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)
•    Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)