Head of Actuary

Location Hanoi, Vietnam
Industry
Category Others
Job reference 10342
Job type Permanent
Consultant email thao.tranthach@manpower.com.vn
Consultant contact no
Date posted Oct 26, 2020

Job Duties:

 • Nghiên cứu sản phẩm mới/thay đổi và trình cơ quan chủ quản phê duyệt;

 • Hỗ trợ triển khai sản phẩm (Bao gồm: Thiết lập hệ thống/ thử nghiệm và tài liệu hỗ trợ bán hàng);

 • Phân tích tính toán dự phòng và đảm bảo khả năng thanh khoản;

 • Nghiệp vụ phân tích kinh nghiệm;

 • Lập báo cáo tổng hợp và tài chính do MOF và Hiệp hội Bảo hiểm quy định;

 • Phối hợp công ty mẹ tổng hợp các bảng biểu tài chính và xây dựng bảng biểu phục vụ quản lý;

 • Nghiệp vụ dự toán hàng năm;

 • Lập kế hoạch, ký kết hợp đồng và các nghiệp vụ hành chính có liên quan tái bảo hiểm;

 • Nghiệp vụ công bố lãi suất (VD: Lãi suất cho vay hợp đồng, lãi suất hoàn lại chênh lệch );

 • Phân tích giá thành chi phí sản phẩm;

 • Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Qualifications & Requirements:

 • Kinh nghiệm làm việc trong ngành BHNT, kinh nghiệm làm định phí, tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt;

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Toán;

 • Kinh nghiệm làm trong ngành BHNT 5 năm trở lên;

 • Thành thạo tiếng Anh;

 • Ưu tiên có chứng chỉ trong ngành khoa học tính toán hoặc Fellow của tổ chức tính toán quốc tế