Head of House Team Dept

Location Hanoi, Hanoi
Industry
Category C-suite, Operations
Job reference 10905
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted May 21, 2021

Trưởng bộ phận House Team / Head of House Team Dept

 • Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội hoặc Chi Nhánh Hồ Chí Minh.
 • Số lượng: 01 người
 • Mô tả công việc / Job Description
  • Biên phiên dịch văn bản Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh / Translating Chinese or English
  • Quản lý và phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài./ Management and development of foreign organizations and individual customers
  • Quản lý hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến khách hàng nước ngoài./ Manage records, documents related to foreign customers
  • Xử lý các vấn đề của khách hàng và cải thiện phát triển KYC (nhận diện khách hàng) / Handle client on-boarding issue and conduct “Know your Client”(KYC) progress.
  • Tiếp thị và bán hàng các sản phẩm tài chính./ Sales and marketing in Financial product
  • Tham mưu các công việc đối nội/đối ngoại / Advising on internal / external affairs
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu. / Other jobs as required
 • Yêu cầu: Requirement
  • Tiếng Trung: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung, trình độ tương đương HSK4; ưu tiên tốt nghiệp trường Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ… và các trường ở Trung Quốc, Đài Loan. / Chinese: Bachelor degree or above in Chinese Major equivalent to HSK level 4…Better to graduated from Foreign Trade University or from China, Taiwan…universities.
  • Tiếng Anh: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh; ưu tiên tốt nghiệp trường Ngoại thương, Ngoại ngữ, Kinh tế,. / English: Bachelor degree or above in English Major…Preferable to graduate from Foreign Trade University, Foreign Languages University…
  • Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên làm việc trong các Công ty Đầu tư, Chứng khoán, Tài chính là một lợi thế./ 3-5 years and more work experience or/in Finance, Securities, Investments Company is an advantage.
  • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. / Holder of Securities practice certificate.
  • Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề. / Have skills in communication, consulting, and problem solving
  • Năng động, nhiệt tình, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao. / Dynamic, enthusiastic, honest, high responsibility