Kế toán trưởng

Location Hanoi
Industry Retail & Trading
Salary 35,000,000 - 40,000,000VNĐ
Job type Permanent
Consultant email van.nguyen@manpower.com.vn
Date posted Sep 21, 2021

Nhiệm vụ chính:

- Công việc của KTT chia làm 3 mảng chính

  • Thương mại (40%)

  • Sản xuất (40%)

  • Tài chính(20%)

· Xây dựng, giám sát & cải tiến hệ thống tài chính kế toán trong công ty, đảm bảo tính tuân thủ & kiểm soát.

· Xây dựng và chuẩn bị các báo cáo tài chính kế toán định kì để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước

· Phân công & giám sát công việc của các nhân viên phụ trách từng phần hành trong bộ phận

· Tư vấn, tham mưu cho BGĐ về các quyết định tài chính, đầu tư…

Mô tả công việc:

·Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn của công ty, nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác. Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn

·Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.

·Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

·Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.

·Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.

·Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

·Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

·Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

·Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

·Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. ..

·Kiểm soát phòng kế toán nhà máy, lên giá thành, định mức NVL, chi phí, Lãi/ lỗ

·Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp

Liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email:

van.nguyen@manpower.com.vn

hoặc Phone number/Zalo 0987 745 848