KẾ TOÁN TRƯỞNG

Location Thái Nguyên
Industry
Job reference 11660
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.ngo@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 976 249 933
Date posted Nov 25, 2021

 

Báo cáo cho: Giám đốc nhà máy

 

Mô tả công việc:

 

 • Quản lý và điều hành Phòng kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán;
 • Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn;
 • Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty hiện hành;
 • Quản lý việc đối chiếu công nợ với khách hàng – các nhà cung cấp.
 • Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm;
 • Làm việc với các tổ chức tín dụng về các khoản tín dụng khi cần sử dụng. Lên kế hoạch theo dõi các khoản vay khi phát sinh;
 • Làm việc với cơ quan thuế và ban ngành liên quan
 • Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty;
 • Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ hiệu quả;
 • Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;
 • Kiểm soát và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh phục vụ việc ra quyết định
 • Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;
 • Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban giám đốc.

 

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng tại các công ty lĩnh vực sản xuất
 • Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc, khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;
 • Nắm vững các chính sách, chế độ, chuẩn mực kế toán
 • Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc.
 • Ưu tiên ứng viên tại Thái Nguyên.