Kỹ sư CQE

Location Hưng Yên
Industry
Job reference 11441
Salary 0-20.000.000
Job type Permanent
Consultant email thanh.nguyen@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 2439744574 (489)
Date posted Sep 20, 2021
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật
- Hiểu 7 Tools QC, báo cáo 8D, QC Story
Nội dung công việc:
- Làm báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
- Báo cáo trước khi xuất hàng OK2, OQA
- Đóng vai trò như cửa sổ liên lạc khi nhận phản hồi từ khách hàng; phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành điều tra, báo cáo và xử lý
- Đối ứng audit khách hàng
- Kiểm tra giám sát công đoạn theo yêu cầu của khách hàng