Kỹ Sư Phần Mềm

Location Vietnam
Industry Manufacturing
Job reference 9177
Job type Permanent
Consultant email phuong.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 0973 665 959

Mô tả Công việc

 • Tham gia các dự án phần mềm quản lý doanh nghiệp trên nền tảng .NET, ReactJS, AngularJS
 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm trên nền tảng .NET, C# ..
 • Nghiên cứu frameworks, kiến trúc hệ thống phần mềm khối tài chính doanh nghiệp
 • Net, Framework để phát triển chương trình cho dự án ERP. (C #)
 • Phân tích và thiết kế chương trình
 • Phát triển chương trình ERP

 

Yêu Cầu Công Việc:

 • Chuyên ngành liên quan tới IT (hoặc ngành kỹ thuật S/W, ngành kỹ thuật công nghiệp)
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các dự án
 • Có khả năng sử dụng MSSQL, C#, ASP.NET
 • Có khả năng sử dụng tiếng anh
 • Trình độ tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên về chuyên ngành CNTT
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm về các dự án ERP
 • Có khả năng sử dụng MSSQL, C#, ASP.NET