Lập trình viên IT

Location Hưng Yên
Industry
Job reference 11440
Salary 0-20.000.000
Job type Permanent
Consultant email thanh.nguyen@manpower.com.vn
Consultant contact no +84 2439744574 (489)
Date posted Sep 20, 2021
Yêu cầu:
- Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
- Có kinh nghiệm về SQL và phát triển phần mềm C#, ASP, MVC, etc. 
- Có kinh nghiệm làm việc tương tự tại nhà máy sản xuất trên 1 năm
Nội dung công việc:
- Phát triển phần mềm theo yêu cầu của công ty
- Hỗ trợ người dùng khắc phục các sự cố về phần mềm và sửa lỗi máy tính
- Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Ngoại ngữ:
- Tiếng Anh cơ bản