Manager of Risk management

Location Hanoi
Industry
Category C-suite
Job reference 10906
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted May 21, 2021

Trưởng phòng quản trị rủi ro - Manager of Risk management

Nơi làm việc: Hội sở Hà Nội

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc / Job Description

 • Giám sát quy mô, trạng thái giao dịch, các chỉ số rủi ro, khoản vay ký quỹ cổ phiếu, v.v. của Công ty. / Monitoring the scale, trading status, risk indicators, stock margin loan etc. of company
 • Xác định rủi ro thị trường, thường xuyên tiến hành phân tích rủi ro và phát hành các báo cáo rủi ro. / Identify the market risk, conduct risk analysis on a regular basis, and issue risk reports;
 • Nghiên cứu, xây dựng quy trình quy chế quản trị rủi ro. / Research and develop the process of risk management regulations
 • Định giá các công cụ tài chính / Valuation of various financial instruments;
 • Đánh giá các rủi ro liên quan đến quá trình phát triển kinh doanh, đề xuất các biện pháp cải thiện tương ứng. / Assess the risks involved in the business development process, and propose corresponding improvement measures;
 • Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, làm việc với các bộ phận liên quan nhằm hỗ trợ tư vấn chiến lược quản trị, giảm thiểu rủi ro. / Control and prevent risks, work with related departments to support consulting on risk management and minimization strategies.
 • Giải quyết hoặc lên kế hoạch phối hợp với các bên để giải quyết rủi ro khi phát sinh. / Resolve or plan to coordinate with parties to resolve risks when arising.
 • Hỗ trợ xác định giá trị đầu tư / Assist in the valuation of investment;
 • Hỗ trợ kiểm tra căng thẳng và nhạy cảm của tình hình tài chính. / Assist in financial stress testing and sensitivity analysis.

Yêu cầu / Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị rủi ro,Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Chứng khoán hoặc các ngành có liên quan đến kiểm toán/chứng khoán…, Bachelor degree or above in risk management, statistics, securities,accounting, finance or other related disciplines…
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc, có kinh nghiệm về báo cáo và quản trị rủi ro tổng hợp./ Five years or more of relevant work experience; experience in reporting and consolidated management of risk ;
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung./ Good at Chinese or English writing and presentation skills.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel VBA, MS SQL hoặc các công cụ tính toán và phân tích khác. / Knowledge of MS Office VBA, MS SQL or other calculation and analysis tools
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA./ Holder of Securities practice certificate / CFA professional qualifications is an advantage
 • Năng động, nhiệt tình, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao./ Dynamic, enthusiastic, honest, high responsibility