Trưởng phòng Tự doanh – Trading Manager

Location Hanoi
Industry
Category Others
Job reference 9879
Salary 80.000.000-120.000.000
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted Mar 13, 2020

Mô tả công việc
1. Lập chiến lược và kế hoạch
- Xây dựng chiến lược tự doanh trung và dài hạn
- Lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cho hoạt động tự doanh
2. Xây dựng hệ thống, quy trình, quy định
- Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động tự doanh
3. Đảm bảo việc triển khai hoạt động tự doanh của Công ty được thực thi theo lộ trình
- Tìm kiếm các trái phiếu riêng (hoặc các sản phẩm tài chính cố định khác, ví dụ như chứng chỉ tiền gửi) với điều kiện tín dụng tốt và đáng tin cậy
- Phân phối trái phiếu thông qua mạng lưới các nhà đầu tư tiềm năng
- Đánh giá rủ ro và lợi nhuận liên quan đến tự doanh trái phiếu đối với công ty và khách hàng
4. Công tác quản lý
- Xây dựng đội ngũ
- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc
5. Báo cáo và đề xuất cải tiến hoạt động tự doanh
6. Các công việc khác theo yêu cầu


Yêu cầu công việc
1. Trình độ Học vấn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
- Có hiểu biết về thị trường
- Có hiểu biết về các sản phẩm tài chính
- Có hiểu biết về xu hướng fintech
3. Kinh nghiệm liên quan
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tự doanh tại các ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính...
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
4. Kỹ năng             
- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): thành thạo
- Kỹ năng Tiếng Anh: Giao tiếp, trình bày được bằng Tiếng Anh
- Kỹ năng hoạch định chiến lược
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, trình bày, thuyết phục
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý nhóm