Way4 Expert

Location Hanoi
Industry
Job reference 11353
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Aug 12, 2021

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Way4

- Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống WAY4 của Open Way. Nắm rõ cấu hình sản phẩm và luồng dữ liệu của các hệ thống thẻ tại Việt Nam

- Có kiến thức chuyên môn sâu về HĐH AIX, LINUX (Ưu tiên có chứng chỉ)

- Có chứng chỉ về CSDL Oracle OCP

- Thông thạo PLSQL, SQL, Java; Có khả năng tuning về PLSQL, SQL, Java … đặc biệt java và các tham số java; Biết phân tích java dump và lấy báo cáo phân tích CSDL như AWR, dump Oracle process ….

- Phụ trách hệ thống thẻ và ví điện tử tại ngân hàng.