Finance & Accounting jobs

Found 11 jobs
  • Hanoi, Vietnam
  • VND 40,000,000 - 60,000,000
  • Posted 2 months ago

  Reporting line: Report directly to CFO/CEO Job description: Daily accounting operations: Inspect and handle all aspects of  accounting operations such as payment, revenue expenditure, cash flow, loan disbursement, invoice and receipt; solve any arising internal or external accounting issues Manag...

  • Hanoi, Vietnam
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 4 months ago

  Mô tả công việc Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Thành viên trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ của Công ty. Tổ chức quản lý, chỉ đạo Phòng kiểm toán phụ trách tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo kiểm toán, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản, bất động sản. ...

  • Ha Nam, Vietnam
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 5 months ago

  Responsibilities: Assist accounting manager located in Hong Kong to prepare monthly and yearly financial statements following the Vietnam Accounting Standards. Handle fixed assets, costing and inventory management. Handle accounting daily operation and all taxation issues. Input accounting transa...

  • Hanoi, Vietnam
  • Posted 5 months ago

  Mô tả công việc Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kiểm toán, tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, soát xét báo cáo kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản. Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, ...

  • Hanoi, Vietnam
  • Posted 5 months ago

  Mô tả công việc: Tổ chức, chỉ đạo và trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản Phụ trách, quản lý về mặt chất lượng dịch vụ, nhân sự, quan hệ khách hàng trong phạm vi công việc đ...

  • Hanoi, Vietnam
  • 80.000.000-120.000.000
  • Posted 5 months ago

  Mục đích chức danh Quản lý và điều hành công tác (1) An toàn kho quỹ/điều phối quỹ; (2) Nghiệp vụ giao dịch tại quầy thuộc phòng DVKH của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch; (3) Quản lý công tác kiểm soát sau đảm bảo hoạt động kho quỹ, giao dịch tại quầy và kiểm soát sau, lưu trữ hồ sơ giao dịch của n...

  • Hanoi, Vietnam
  • 150.000.000-200.000.000
  • Posted 5 months ago

  Mô tả công việc: Xây dựng và sắp xếp chiến lược Ngân hàng bán lẻ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng để đóng góp vào lợi nhuận chung của ngân hàng theo mục tiêu đã đề ra; Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho hoạt động tín dụng, tiền gửi, các chương trình tín dụng/phi tí...

  • Vinh Phuc, Bac Ninh, Hung Yen, Vietnam
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted 5 months ago

  JOB DESCRIPTION: Establishing the standard Supply Chain Policy, operation process and performance KPIs in compliance Provide the required Finance support including setting up the new legal entity, review of contracts, track & monitor the progress capex spending of plant construction and setup; Wo...

  • Vinh, Nghệ An, Vietnam
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 6 months ago

  Mô tả công việc 1.    Lập ngân sách và quản lý ngân sách •    Phối hợp với các khoa phòng để tổ chức việc lập ngân sách hàng năm và cập nhật dự phóng tình hình đạt ngân sách hàng quý •    Đảm bảo việc dự phóng kết quả tài chính được cập nhật thường xuyên, phản ánh kết quả gần nhất với thực tế. • ...

  • Hanoi, Vietnam
  • Posted 6 months ago

  Job Overview We are looking for a Senior Project Finance Manager with strong experience in manufacturing industry, preferably in textile and Activity Based Costing. Act as supporting function to the business in Supply Chain Strategic Project and on local accounting and tax aspects The position wi...

Get new jobs for this search by email