Giám Đốc ban Agency

Location Hanoi
Industry
Category Sales
Job reference 9434
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email thao.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 844 3974 45 74
Date posted Nov 01, 2019

Salary range: VND 70 - 90 Mil./month 

 

Key Responsibilities:

  1. Quản lý, điều hành hoạt động của Ban agency
  2. Tổ chức thực hiện khai thác bảo hiểm qua hệ  thống kênh phân phối cá nhân
  3. Quản lý, đào tạo, tuyển dụng, phát  triển cán bộ  nhân viên và hệ thống đại lý.

 

 Job Requirements:

  1. Tốt nghiệp đại học trở lên
  2. Có kinh nghiệm là m quản lý điều hành kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (VD: Giám đốc Vùng, GĐ khu vực…)
  3. Có kinh nghiệm tuyển dụng, đào tạo đại lý 
  4. Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý điều hành hiệu quả