Sales jobs

Found 52 jobs
  • Hanoi, Hanoi
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted 3 days ago

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai toàn bộ các mảng hoạt động thuộc Phòng NHS trên cơ sở phân cấp ủy quyền và theo CNNV được giao cho Phòng, bao gồm: Nhiệm vụ quản lý: Điều hành hoạt động chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban lãnhđạo Khối KHCN về các nhiệm vụ được gia...

  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 9 days ago

  Description & Principal Purpose: Reporting to the Sales Manager, the Sales Engineer / Senior Sales Engineer – Electronics develops, services, and grows the relationships with existing and potential Consumer Electronic customers in Vietnam. This role includes supporting and executing sales strateg...

  • Hanoi, Hanoi
  • 10-15 triệu đồng
  • Posted 14 days ago

  ​Nội dung công việc: - Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời. - Đảm bảo đạt kết quả doanh số hàng tháng, quý, năm - Quản lý, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên và đào tạo nhân viên mới. - Thăm ...

  • Hanoi, Hanoi
  • $800-1000
  • Posted 14 days ago

  ​Job Description We are seeking a highly motivated Group Leader (GL) to support the upcoming operations of Manpower's client in Hanoi, Vietnam. Within a leading role, the GL will be working together with the City Manager in organizing and tracking the project, keeping visibility on its developmen...

  • Hanoi, Hanoi
  • $1200-1400
  • Posted 15 days ago

  ​About Manpower's client Manpower's client is a digital business incubator, able to create, develop and operate disruptive projects together with leading companies that look forward to transforming their industry. They are currently leading the biggest and most challenging project that will revol...

  • Hanoi, Hanoi
  • 0-20.000.000
  • Posted 29 days ago

  JOB DUTIES: •    Achieve spare part and lubricant sales from assigned dealers, region or territory. •    Improve dealer part operation quality. •    Represent and liaison with Dealers in term of spare parts business. •    Coordinate resolution of specific issues of Dealers. •    Conduct the neede...

  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  1. Key responsibilities: Achieve Sales Targets Create sales plan with the manager Cold calling for new customers to build on new pipelines Develop and manage key accounts and prospects as required Sales leads follow up Monitor and implement sales & brand strategy Actively contribute to formulatio...

  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  1. Description: Our client is a leading transport logistic service provider in various field, providing freight forwarding, customs brokerage services, warehousing storage, local distribution services and others customized logistics services. They are looking for a Sale Manager to be located in H...

  • Hanoi, Hanoi
  • Posted about 1 month ago

  Responsible for promoting specialty products and exploring new business opportunities in target applications, to support business sustainable growth in Asia Pacific, by aligning with regional business strategy. This can be accomplished by having an intimate knowledge of customer requirements and ...

  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  1. Mô tả công việc: Tham mưu, xây dựng, điều hành, triển khai, thực hiện các hoạt động thuộc mảng kinh doanh sản phẩm bất động sản  Hoạch định và tổ chức thực hiện công tác bán hàng Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng  Xây dựng và quản trị ngân sách thuộc Ban Kinh doanh Bất động sản T...

  • Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  1. Key responsibilities: Define and implement the sales strategy, overseeing the full sales cycle from identifying opportunities to successfully closing deals; Monitors the effectiveness of the recruitment/retention process and advises/makes modifications as necessary with the collaboration of th...

  • Hanoi, Hanoi
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted about 1 month ago

  Yêu cầu : Trên 35 tuổi, tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 - 3 năm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm tham gia/triển khai các dự án CNTT khối doanh nghiệp, Chính phủ. Ưu tiên ứng viên có quan hệ với các cơ quan tổ chức nhà nước (Bộ, Ban, Ngành, UBND tỉnh, các Sở...) Mô tả ...

  • Hanoi, Hanoi
  • 80.000.000-120.000.000
  • Posted about 1 month ago

  Mô tả công việc: -    Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Bao gồm: xác định đối tượng khách hàng thuộc khối nhà nước, đối thủ cạnh tranh, hoạch định chính sách giá bán, chính sách bán hàng, nhà phân phối, kế hoạch tiếp cận khách hàng. -    ...

  • Hanoi, Hanoi
  • Posted about 1 month ago

  GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (GIÁM ĐỐC THÚC ĐẨY BÁN KÊNH KH CÁ NHÂN) Mô tả công việc 1.    Nhiệm vụ phát triển năng lực mở thị trường -    Xác định tầm nhìn chiến lược và  quyết định những thay đổi để đáp ứng với thị trường tại khu vực kinh doanh -    Xây dựng kế hoach và triển khai kế hoạch xây d...

  • Hanoi, Hanoi
  • 80.000.000-120.000.000
  • Posted about 2 months ago

  Job Responsibilities Oversee the store expansion and operations Track, manage, and discuss store performance identifying areas for improvement a developing innovative new ideas to boost sales and performance. Manage, coach, and develop store team members Oversee store appearance ensuring equipmen...

  • Hanoi, Hanoi
  • Posted about 2 months ago

  Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh (bao gồm cả kế hoạch phát triển thị trường và phát triển sản phẩm mới) với các mảng dịch vụ: kho bãi, cảng đích, giao nhận vận tải. Chịu trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh; xây dựng, đàm phán để ký kết và quản lý ...

  • Hanoi, Hanoi
  • Posted about 2 months ago

  Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện các phương án quản lý vận hành trung tâm Thông quan Hateco bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nghiệp vụ: Quản lý, điều hành nhân sự khai báo hải quan; Quản lý, điều hành nhân sự vận hành hàng hóa thực tế; Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa tr...

Get new jobs for this search by email