Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Location Hanoi, Vietnam
Industry Financial Services - Banking, Insurance
Category Finance & Accounting
Job reference 9210
Salary 60.000.000- 80.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689
Date posted Oct 02, 2019

Key Responsibilities (compulsory):
Chính sách tín dụng

 • Xây dựng chính sách, khung QTRR tín dụng của ngân hàng.
 • Cụ thể hóa chính sách rủi ro từng thời kỳ thanh các hạn mức và giới hạn an toàn của Ngân hàng đối với hoạt động tín dụng trong từng phân khúc thị trường, khách hàng, sản phẩm… phù hợp với các quy định của NHNN, khẩu vị rủi ro của PVCB.
 • Phối hợp, khuyến nghị chính sách rủi ro tới Phòng Chính sách rủi ro.
 • Quản trị danh mục
 • Giám sát việc thực hiện các hạn mức, giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
 • Thực hiên các báo cáo phân tích chất lượng, rủi ro trong danh mục tín dụng của ngân hàng.
 • Chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng.

Job Requirements (compulsory):

 • Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành TCNH hoặc chuyên ngành kinh tế.
 • Ưu tiên tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng hoặc một định chế tài chính có uy tín.
 • Thấu hiểu về phương pháp/kỹ thuật quản trị rủi ro Tín dụng, ước tính rủi ro tín dụng và các mô hình đo lường, đánh giá rủi ro Tín dụng.
 • Có kỹ năng phân tích.
 • Có kỹ năng quản lý tốt.