Hiệu phó Hành chính quản trị - Trường phổ thông liên cấp

Location Ho Chi Minh
Industry Education and Training
Category C-suite
Job reference 11091
Job type Permanent
Consultant email thai.nguyen@manpower.com.vn
Date posted Jun 11, 2021
1. Mô tả công việc:

a.Mục tiêu của vị trí này
 • Đảm bảo các hoạt động quản trị của trường học diễn ra trôi chảy
 • Có trách nhiệm quản lý các tổ/bộ phận bao gồm: IT, Cơ sở vật chất, Quản sinh, Ngoại khóa, Bán trú phục vụ công tác giảng dạy và ngoài giảng dạy.
b. Chức năng cơ bản và trách nhiệm:
 • Quản lý và chịu trách nhiệm các hoạt động quản trị trong nhà trường hiệu quả
 • Chịu trách nhiệm cho sự an toàn và các hoạt động quản trị của nhà trường
 • Phát triển các hệ thống quản trị và duy trì chất lượng trường học
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các tổ Hành chính, Kế toán, Ngoại khóa, khối chuyên môn, Nhân sự, Dịch vụ ăn uống, Marketing, và các bộ phận khác
 • Không ngừng hỗ trợ và cải tiến liên tục
c. Nhiệm vụ chính và trách nhiệm
 • Kiểm soát và quản lý các hoạt động quản trị hàng ngày của nhà trường
 • Xây dựng các kế hoạch bộ phận/cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các trách nhiệm liên quan
 • Điều hành hiệu quả để đảm bảo các hoạt động diễn ra trơn tru
 • Chuẩn bị và giám sát các sự kiện và các hoạt động ngoại khóa
 • Cung cấp các thông tin mới nhất và đáng tin cậy về thị trường  (thông tin về đối thủ cạnh tranh
 • Cung cấp phản hồi về hoạt động quản lý hàng tuần, và các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Tổ chức các buổi kiểm tra giám sát thường xuyên
 • Tổ chức các buổi tập huấn cần thiết cho cấp dưới để giúp họ đạt được mục tiêu đề ra
2. Yêu cầu công việc
 • Bằng cấp: Cử nhân Đại học
 • Có Kinh nghiệm 3 năm làm việc với vị trí tương đương trong môi trường học đường là một lợi thế
 • Các kỹ năng yêu cầu:
 • Kỹ năng điều hành và quản lý tốt (Xây dựng cơ cấu, và quy trình)
 • Nền tảng kiến thức về kỹ thuật tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt (giao tiếp bằng tiếng Anh là lợi thế)
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
 • Kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Khả năng thích nghi nhanh
 • Chú trọng đến kết quả đạt được
 • Các kỹ năng về phần mềm văn phòng