Education and Training jobs

Found 3 jobs
  • Ho Chi Minh
  • Posted 5 days ago

  1. Mô tả công việc: a.Mục tiêu của vị trí này Đảm bảo các hoạt động quản trị của trường học diễn ra trôi chảy Có trách nhiệm quản lý các tổ/bộ phận bao gồm: IT, Cơ sở vật chất, Quản sinh, Ngoại khóa, Bán trú phục vụ công tác giảng dạy và ngoài giảng dạy. b. Chức năng cơ bản và trách nhiệm: Quản l...

  • Hanoi
  • Posted about 1 month ago

  1. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng cho từng năm học  Tổ chức các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường  Tổ chức các hoạt động hội thảo tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh  Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường trong công tác tổ chức...

  • Hanoi
  • Posted about 1 month ago

  1. Mô tả công việc: a/ Phát triển chương trình: Đề xuất xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học đồng thời giám sát việc thực hiện chương trình giảng dạy và các kế hoạch hành động liên quan. Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường để quản lý việc triển khai chương trình giảng dạy tại cơ sở và đá...

Get new jobs for this search by email