IT Application Supervisor

Location Hanoi
Industry FMCG, Retail & Trading
Job reference 11480
Salary 20.000.000-40.000.000
Job type Permanent
Consultant email duong.dang@manpower.com.vn
Consultant contact no 84 904 776 588
Date posted Oct 01, 2021

Mô tả nhiệm vụ:

 • Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng tiện ích: Intranet, Lotus Application, LDMS, BI, PowerApp,… nhằm cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin liên tục và ổn định cho các phòng ban
 • Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng thương mại: LsRetail, Ecommerce, E.Invoice nhằm cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin liên tục và ổn định cho hoạt động kinh doanh
 • Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng kho vận: WMS,TMS,... nhằm cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin liên tục và ổn định cho hoạt động kho vận
 • Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng MKT: website/landing page, chatbot,... nhằm cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin liên tục và ổn định cho hoạt động MKT
 • Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo nền tảng sự ổn định và liên tục cho hoạt động của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
 • Quản lý ngân sách phát triển và vận hành nhằm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với chi phí tối ưu (lập kế hoạch ngân sách, theo dõi thực hiện ngân sách, quản lý license ứng dụng công nghệ thông tin,...)
 • Thực hiện công tác quản trị nhân viên cấp dưới (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực, đề xuất thăng tiến,..)

Yêu cầu:

 • Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, lập trình
 • Ứng viên có tối thiểu 4 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Có nền tảng kỹ thuật vững chắc về cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Có kiến thức và kinh nghiệm quản trị những hệ thống cơ sở dữ liệu (MS SQL Server, Oracle, MySQL,..)
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ truy vấn (query language), SQL (Structured query language)
 • Có kiến thức về hệ điều hành, phần cứng và mạng
 • Hiểu biết về các ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm vận hành hệ thống tích hợp là một lợi thế
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm