FMCG jobs

Found 7 jobs
  • Hanoi
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 4 months ago

  Mô tả nhiệm vụ: Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng tiện ích: Intranet, Lotus Application, LDMS, BI, PowerApp,… nhằm cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin liên tục và ổn định cho các phòng ban Thiết lập và vận hành hệ thống ứng dụng thương mại: LsRetail, Ecommerce, E.Invoice nhằm cung...

  • Vietnam
  • Posted 5 months ago

  VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM: 1. Phụ trách P&L của thành phố/khu vực đó (GMV và CM2 (=Take Rate-Sale Cost) ) 2. Phụ trách Mua hàng/Đặt hàng (kế hoạch nhập hàng, ngày tồn kho, margin) 3. Phát triển dự án chiến lược (hàng nhập khẩu và nhãn hàng riêng) theo KPI tháng do công ty giao 4. Phụ trách quản lý bộ p...

  • Vietnam
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted 5 months ago

  VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM: 1. Phụ trách P&L của thành phố/khu vực đó (GMV và CM2 (=Take Rate-Sale Cost) ) 2. Phụ trách Mua hàng/Đặt hàng (kế hoạch nhập hàng, ngày tồn kho, margin) 3. Phát triển dự án chiến lược (hàng nhập khẩu và nhãn hàng riêng) theo KPI tháng do công ty giao 4. Phụ trách quản lý bộ p...

  • Ho Chi Minh City
  • Posted 6 months ago

  1. Key responsibilities: Provide expert and strategic legal advice to management Set internal legal governance policies and manage the impact of external factors Evaluate and weigh multiple inputs and impacts of any decision or course of action Anticipate issues and estimate risks strategically I...

Get new jobs for this search by email