Phó phòng kế toán - Bắc Giang

Location Vietnam
Industry Manufacturing
Category Finance & Accounting
Job reference 8786
Job type Permanent
Consultant email phuong.le@manpower.com.vn
Consultant contact no 0973 665 959
Mô tả công việc:
  • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp
  • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị
  • Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do nhà nước ban hành
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty
  • Quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp

Yêu cầu công việc:
  • Độ tuổi: 25-35
  • Tiếng trung thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết
  • Ứng viên sử dụng thành thạo tin học văn phòng
  • Đã từng nắm giữ chức vụ tương đương ở các doanh nghiệp khác ít nhất 1 năm