Trưởng Phòng Basel

Location Hanoi, Vietnam
Industry Financial Services - Banking, Insurance
Category Finance & Accounting
Job reference 9211
Salary 40.000.000-60.000.000
Job type Permanent
Consultant email my.pham@manpower.com.vn
Consultant contact no 0336 925 689

Key Responsibilities (compulsory):

  • Quản lý tổng thể Dự án triển khai Basel
  • Quản lý tổng thể các Dự án, sáng kiến về quản trị rủi ro của Ngân hàng
  • Xây dựng, tổ chức triển khai và giám sát các công cụ, mô hình nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng
  • Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa quản lý rủi ro và ứng dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  • Đóng góp vào việc xây dựng đội ngũ quản lý rủi ro hướng tới các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro

Job Requirements (compulsory):

  • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học (trở lên) các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kế toán - Kiểm toán, Toán kinh tế, Toán tài chính, Kinh tế lượng. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH quốc tế, nước ngoài.
  • Kiến thức: Am hiểu về thông lệ quản lý rủi ro trên thế giới, bao gồm Basel. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ FRM hoặc các chứng chỉ liên quan.
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó 05 năm kinh nghiệm về Quản trị rủi ro.
  • Kỹ năng: Tối thiểu 02 năm quản lý.