Legal/Compliance jobs

Found 10 jobs
  • Vietnam
  • Posted 1 day ago

  Responsibilities: Assisting and developing the Firm’s dispute resolution practice, as well as also being involved in other practice areas to the extent requested to do so; Providing strategic legal advice on dispute resolution to our clients; Assisting and advising clients in dispute resolution; ...

  • Hoan Kiem
  • Posted 15 days ago

  Chuyên gia Khiếu Nại Khách Hàng Trách nhiệm công việc: 1. Phối hợp với các bộ phận trong Ngân hàng để triển khai các hoạt động ngăn ngừa trải nghiệm không tốt dẫn đến phàn nàn, khiếu nại của KH  - Đưa hoạt động đánh giá, ngăn ngừa phàn nàn, khiếu nại KH vào tiêu chuẩn, nguyên tắc áp dụng trong mọ...

  • Hanoi
  • Posted 16 days ago

  1. Mô tả công việc Phụ trách soạn thảo Điều lệ, các nội quy và quy định chung của Công ty; tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban; các quy chế và hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty; Xây dựng phương án xử lý kết quả rà soát trình Tổng Giám đốc; ...

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  Trách nhiệm chính: Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và HĐQT với toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp chế, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chứng khoán. Thẩm định, rà soát và đề xuất...

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  Together with Legal Team to advise the Management Team on all legal aspects and take the lead in dealing with legal issues during the acquisition, development and operation of real estate projects of the Group. Key Responsibilities: Working on the legal due diligence of real estate projects for a...

  • Xã Hải Phong
  • Posted 2 months ago

  Legal Officer Carrying out assigned tasks related to the legal issues on real estate projects (industrial parks, C& R projects), legal matters related to the company's activities and operation. Advising and consulting  Departments on the legal issues related to all business activities of the comp...

  • Hanoi
  • 150.000.000-200.000.000
  • Posted 3 months ago

  e-commerce-project

  • Hanoi
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted 3 months ago

  Required Knowledge, Skills and Abilities: 1. Vietnamese national 2. Minimum 4 years' post qualification experience advising on TMT matters at: • a reputable law firm; • an in-house counsel position with a reputable TMT industry related company; or • a relevant government agency such as the Minist...

  • Hanoi
  • 0-20.000.000
  • Posted 4 months ago

   Chế độ, quyền lợi: 1) Lương cứng: 15- 25 triệu đ/ tháng. 2) Lương tháng 13, thưởng. 3) Đào tạo bởi các chuyên gia quốc tế, trong nước. 4) Làm việc trong môi trường năng động, công nghệ tiên phong, sáng tạo, thân thiện, cảm hứng, thử thách, được khuyến khích phát triển nghề nghiệp, cá nhân. 5) Ph...

Get new jobs for this search by email