CHỦ QUẢN NHÂN SỰ

Địa điểm Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngành nghề
Category HR
Mã số 12350
Loại công việc Cố định
Email liên hệ phuong.le@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 0973 665 959
Ngày đăng May 29, 2022