Abde2399

Tư Vấn Nhân Sự

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng năng lực lãnh đạo, giữ chân nhân tài và phát triển tiềm năng của lực lượng lao động, qua đó cải thiện hiệu quả của nguồn nhân lực trong tổ chức. Các giải pháp của chúng tôi gồm:

Dịch Vụ Chuyển Đổi Nhân Sự

Đối với nhân viên chuẩn bị rời khỏi tổ chức, dịch vụ chuyển đổi nhân sự mang đến giá trị tích cực cho thương hiệu của doanh nghiệp. Các công ty làm được điều này đã cải thiện được năng suất, sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên ở lại, đồng thời tăng trưởng lợi nhuận. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn quản lý việc chuyển đổi nhân sự sao cho các bên đều gặt hái thành quả mong đợi.

Quản lý Lộ Trình Phát Triển Nghề Nghiệp

Hơn 75% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc gắn kết và giữ chân nhân tài, chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp ngày nay. Một chiến lược quản lý sự nghiệp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp bạn cải thiện sự gắn kết, thúc đẩy việc phát triển nhân viên và đảm bảo doanh nghiệp của bạn là lựa chọn hàng đầu của ứng viên.

Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo

87% các tổ chức không tin rằng họ có được những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng đảm trách các vị trị quan trọng.

Năng lực lãnh đạo tốt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và ngược lại. Đó cũng chính là động lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công. Tìm hiểu ngay giải pháp hiệu quả và được chứng nhận của chúng tôi giúp tổ chức của bạn thành công.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

​Trụ Sở Hà Nội : +84 24 3974 4574

Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh : +84 28 3911 0950

Cho doanh nghiệp: inquiry@manpower.com.vn

Cho ứng viên: opportunity@manpower.com.vn