Transportation & Logistics jobs

Found 8 jobs
  • Vietnam
  • Posted about 1 month ago

  Job description - Identifying potential customers and developing new customers in the logistics/import/export in Vietnam Region. - Prepare quotations for customers - Maintain relationships with customers. - Assisting customers in import/export procedures - Coordinates with other team members, inc...

  • Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Posted about 2 months ago

  JOB DESCRIPTION POSITION: IT Manager REPORT TO: CEO / CORPORATE IT MANAGER PRIMARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES Ensure that projects are executed based on the project plan to meet identified business needs, within agreed parameters of cost, duration and quality Analyze Company’s needs, scope the p...

  • Vietnam
  • Posted 2 months ago

  GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý công tác chung của bộ phận đào tạo tại Công ty Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Định hướng và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Tổ ch...

  • Vietnam
  • Posted 2 months ago

  GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH NHÂN SỰ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực Nhân sự như: chiến lược phát triển và Quản trị nguồn nhân lực, xây dựng, hiệu quả hóa cơ cấu tổ chức... Xây dựng chính sách lương thưởng phúc lợi nhằm tạo động lực, thúc đẩy nhân viên làm việc...

  • Hanoi
  • Posted 2 months ago

  SALES MANAGER Main responsibilities: 1. Make plan to search, visit, approach customers to increase new and potential customers. 2. Keep and maintain good relationship with customers. 3. Prepare quotation, sales contract and other supporting documents. 4. Develop new customers and new business mod...

  • Hanoi
  • Posted 2 months ago

  SALES EXECUTIVE Main responsibilities: 1. Make plan to search, visit, approach customers to increase new and potential customers. 2. Keep and maintain good relationship with customers. 3. Prepare quotation, sales contract and other supporting documents. 4. Develop new customers and new business m...

  • Hanoi
  • Competitive Salary
  • Posted 4 months ago

  Key Responsibilities: Hire and train a PAN Vietnam Business Development team spread multiple locations. Proactively acquire Inventory to capitalize on the market opportunity and negotiate and finalize contracts with BO’s with an objective to drive revenue growth. Work closely with the product & T...

  • Hanoi
  • Negotiable
  • Posted 4 months ago

  Key Responsibilities: Proactively acquire Inventory to capitalize on the market opportunity and negotiate and finalize contracts with BO’s with an objective to drive revenue growth. Hire and train a Regional Business Development team spread across multiple locations. Conceptualize and launch spec...

Get new jobs for this search by email