Information & Communications Technology (ICT) jobs

Found 5 jobs
  • Hanoi
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted about 4 hours ago

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Xây dựng chiến lược về trải nghiệm và định hướng các hoạt động thực thi chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng gắn với mục tiêu phát triển từng thời kỳ: + Xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng theo từng phân khúc khách hàng. Thiết kế/ quy định tiêu chuẩn trải ...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  I.    MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.    Xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của trung tâm -    Tổng hợp thông tin dự án, xác định phạm vi công việc cần triển khai từ Ban giám đốc điều hành, phòng Kinh doanh -    Phân tích, đánh giá quy mô, khối lượng và tính chất dự án -    Tính toán c...

  • Hanoi
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 6 months ago

  Location: Hanoi (Remote) Report: Head of Department (based in Singapore) Job Description Perform desktop, printing and peripherals support 1st level support and resolution to technical issues involving desktop clients, standard and client Applications, and hardware issues Provide technical servic...

  • Hanoi
  • 20.000.000-40.000.000
  • Posted 6 months ago

  Location: Hanoi (Remote) Report: Head of Department (based in Singapore) Job Description Responsible for deployment, troubleshooting, maintenance, upgrade and support of ICT Infrastructures, including WAN, LAN, PCs, operating systems and associated hardware and software. Maintain a high level of ...

Get new jobs for this search by email