Information & Communications Technology (ICT) jobs

Found 12 jobs
  • Ho Chi Minh City
  • 15.000.0000 - 25.000.000
  • Posted 9 days ago

  ​Primary Role of Position - Responsible for performing analysis related to EDI interfaces and trading partner implementations. - Validate deliverables and in charge of User Acceptance Test (UAT) and Go live.   RESPONSIBILITIES - Coordinate closely with the PM to working on project’s defined scope...

  • Ho Chi Minh City
  • 10.000.000 - 25.000.000VND
  • Posted 11 days ago

  ​  

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  Responsibility 1) Working experience in at least one of the following banking applications- Core Banking, CRM, Loan Management, Rewards, Referral, Payments (Money Transfer, Bill payments, Debit card) etc. 2) Experience in requirements documentation from varied geographical teams and banks 3) Fami...

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  Required Skills: • 4-6 years of IT industry experience. • Good knowledge of building tools like Jenkins • Must have worked on setting up CI/CD pipelines for microservices-based applications • Good hands-on knowledge of CI/CD processes • Good hands-on knowledge of logging tools like FluentD, Logst...

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  • Involve technical discussions with business and technical decision-makers, including detailing technical specifications, recommendations, product road maps, deployment, and third-party integrations. • Develop strategic relationships with stakeholders to understand a customer’s business and deve...

  • Ho Chi Minh
  • Posted about 1 month ago

  • Extensive experience architecting, implementing, and managing environments with AWS on a large scale and applying a well-architected framework. • A minimum of 5 years with assessing architecture quality and resiliency viz. scalability, availability, throughput, failover, etc. • Expert level of ...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  Main Purpose Of The Position Channel development in Networking areas in Vietnam market. Key Responsibilities To maintain the existing distributors and develop new channel partners to meet the sales target. To promote Company’s channel policy and benefits to channel partners. To analyze the perfor...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  *MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ● Phân tích yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, lựa chọn công nghệ và xây dựng kiến trúc hệ thống cho sản phẩm và hệ thống nội bộ của công ty ● Đánh giá cấu trúc hệ thống hiện tại, đề xuất các giải pháp để cải thiện hệ thống, giám sát và hướng dẫn team dev thực hiện các giải pháp đưa...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  *MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ● Nghiên cứu và xây dựng các công nghệ lưu trữ và dữ liệu (bao gồm dữ liệu có cấu trúc, không có cấu trúc và bán cấu trúc) ● Xây dựng, duy trì và làm giàu Data Warehouse; thiết kế các Data Mart cho các phòng ban kinh doanh. ● Thực hiện (ETL) bằng cách thu gom, chuyển đổi và đưa ...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  *MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ● Phối hợp với bộ phận Data Analyst và Data Engineer xây dựng các mô hình dữ liệu và báo cáo, phân tích đánh giá kết quả triển khai bài toán phân tích dữ liệu ● Xây dựng và kiểm định các mô hình dữ liệu ● Kiểm định các giả thuyết dựa vào dữ liệu, xây dựng và kiểm định các featur...

  • Hanoi
  • 40.000.000-60.000.000
  • Posted 3 months ago

  * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ● Tham gia phát triển các dự án trong Hệ sinh thái Tài chính số. Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao ● Xây dựng các hệ thống Tài chính điện tử cho các thị trường nước ngoài mà Công ty đầu tư ● Tham gia...

  • Hanoi
  • 60.000.000- 80.000.000
  • Posted 4 months ago

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Xây dựng chiến lược về trải nghiệm và định hướng các hoạt động thực thi chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng gắn với mục tiêu phát triển từng thời kỳ: + Xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng theo từng phân khúc khách hàng. Thiết kế/ quy định tiêu chuẩn trải ...

Get new jobs for this search by email