FF Activity Support Expert

Địa điểm Thanh Hóa
Ngành nghề Năng lượng, dầu khí khai khoáng
Category Others
Mã số 11684
Lương Competitive Salary
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 02, 2022