Strategic Planning Manager (Real estate)

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề Bất động sản
Category Others
Mã số 12306
Loại công việc Cố định
Email liên hệ giang.tran@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 28 3911 0950 | ext. 149
Ngày đăng May 18, 2022