Trưởng nhóm thiết kế cơ khí

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề
Category Design/Architect
Mã số 12312
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.ngo@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 976 249 933
Ngày đăng May 19, 2022