gần 3 năm ago -

Chỉ Số Khả Năng Học Hỏi

Chỉ Số Khả Năng Học Hỏi

Khả năng học hỏi (Learnability) là: "sự mong muốn và khả năng phát triển, thích nghi với kỹ năng mới để luôn tìm được công việc như mong muốn."

Khi sự tiến bộ công nghệ ngày càng tăng tốc, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những cá nhân nào liên tục tìm kiếm các cơ hội học hỏi sẽ phát triển sự nghiệp tốt hơn. Ngày nay, thành công trong sự nghiệp được quyết định bởi hai yếu tố bao gồm khả năng thích nghi với thay đổi và mong muốn phát triển sự nghiệp của người lao động.

“Đã đến lúc chúng ta cần có tầm nhìn mới về cách tạo động lực, phát triển và giữ chân nhân viên. Trong thời đại ngày nay, khả năng học hỏi là chiếc vé dẫn đến thành công đối với cá nhân và nhà tuyển dụng."-Mara Swan, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Bộ Phận Chiến Lược và Nhân Tài Toàn Cầu, ManpowerGroup

​Chỉ Số Học Hỏi sẽ phản ánh sự mong muốn và khả năng phát triển, thích nghi với những hoàn cảnh và thách thức mới trong suốt sự nghiệp của mình.

Tìm hiểu LQ của bạn tại đây>>