hơn 1 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới?

Lao Động Việt Mong Muốn Gì Trong Trạng Thái Bình Thường Mới?

Chúng ta đang chứng kiến một sự biến chuyển lớn trong lực lượng lao động do khủng hoảng COVID-19 gây nên. Nhưng cũng chính cuộc khủng hoảng này lại là chất xúc tác tạo nên tương lai mới cho thế giới việc làm, linh hoạt hơn, đa dạng hơn và tập trung nhiều hơn bao giờ hết vào yếu tố “khỏe mạnh” (về tinh thần và thể chất) cho người lao động. Nhằm tìm hiểu sự tác động của cuộc khủng hoảng đối với nhu cầu của người lao động, ManpowerGroup Việt Nam tiến hành một khảo sát với mục đích chia sẻ về một tương lai vì người lao động và làm thế nào để trạng thái bình thường mới tiếp theo sẽ trở nên tốt hơn cho mọi người.

Chỉ mất 5 phút để hoàn thành khảo sát và có cơ hội trở thành 1 trong 20 người tham gia may mắn nhận được thẻ quà tặng VinID trị giá 100,000 VNĐ!

THAM GIA NGAY