Banner Default Image

Dự án Bưu Chính Viễn Thông

Thành lập từ năm 2007, đây là một trong những đơn vị bưu chính viễn thông hàng đầu Việt Nam. Công ty có hệ thống mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp với 13.000 điểm trên cả nước. Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: hơn 70.000 người (bao gồm cả cộng tác viên và đại lý). Công ty hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Công ty đang tuyển dụng 65 vị trí lao động phổ thông (Nhân viên kinh doanh, Nhân viên giao hàng, nhân viên kho) [Bình Dương]

Banner Default Image

Dịch vụ của chúng tôi

Nhân tài. Linh hoạt. Hiệu quả

Manpower đã và đang giúp cho rất nhiều tổ chức thông qua việc cung cấp nguồn ứng viên chất lượng cũng như giải pháp nhân sự linh hoạt và nhanh chóng, giải quyết những thách thức đa dạng trong thế giới việc làm và góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.

Tìm Hiểu Thêm