Banner Default Image

Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Việc Làm Công Bằng

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội tìm được công việc ý nghĩa và được khen thưởng một cách công bằng. Kết nối mọi người với việc làm ý nghĩa luôn là mục đích của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi luôn cam kết thực hiện mục đích đó một cách có đạo đức và có trách nhiệm nhất, tôn trọng phẩm giá cá nhân và các quyền cơ bản của con người.

Là một thành viên tham gia tích cực trong Hiệp Ước Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc (United Nations Global Compact), chúng tôi công bố sự tôn trọng và hỗ trợ của mình đối với các quy định về nhân quyền được công bố trên toàn cầu.

Đồng thời, chúng tôi cam kết biến Hiệp Ước Toàn Cầu cùng các quy tắc của nó thành một phần trong văn hóa, chiến lược và các hoạt động hàng ngày của mình ​Là thành viên của Liên Đoàn Việc Làm Thế Giới (WEC), ManpowerGroup cam kết hỗ trợ các Công Ước và Tuyên Ngôn Nền Tảng về những Quy Định và Quyền Lợi Cơ Bản trong lao động, cũng như các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Về Kinh Doanh, Nhân Quyền và Nghị Định của Liên Hiệp Quốc về Ngăn Chặn và Xử Phạt Hành Vi Buôn Bán Người.

Chúng tôi thiết lập những quy chuẩn hoạt động với mục đích bảo vệ và tuyên truyền những quy định cơ bản như sau:

Chống cưỡng bức lao động và việc sử dụng lao động trẻ em

  • ManpowerGroup là công ty đầu tiên ký kết các Nguyên Tắc Đạo Đức Athens, trong đó công bố chính sách; không khoan dung; đối với hành vi buôn người. Các nguyên tắc trên cũng áp dụng đối với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm việc với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hưởng lợi từ việc buôn bán người hoặc cưỡng bức lao dưới mọi hình thức.

  • Chúng tôi không bao giờ thu bất cứ khoản phí nào, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, từ người tìm việc hay người lao động khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến công việc tạm thời hoặc tuyển trực tiếp.

  • Chúng tôi tuân thủ tất cả các bộ luật và quy định tại từng địa phương, quốc gia và quốc tế về việc tuyển dụng và nhập cư tại bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động.

  • Chúng tôi không tuyển dụng bất cứ lao động nào được xem là trẻ em hoặc người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi ở Việt Nam). Đồng thời chúng tôi có các quy trình tiêu chuẩn để xác minh tuổi và điều kiện đủ để làm việc.

Chống phân biệt đối xử

  • Chúng tôi cam kết đảm bảo sự công bằng trong việc tuyển dụng và thăng chức của tất cả mọi người, không phân biệt đối xử về chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, nền văn hóa, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tầng lớp, tình trạng hôn nhân, thành viên công đoàn, liên kết chính trị, người mang thai, tình trạng sức khỏe, khuynh hướng tình dục, nhận thức giới tính hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ nào khác.

  • Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân trong tinh thần hòa hợp, chào đón mọi người và sẵn sàng tìm cách giúp họ có được cơ hội phát huy tiềm năng.

  • Chúng tôi mong muốn nhân viên của mình đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng, đàng hoàng, lịch sự và công bằng. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ trách nhiệm duy trì một môi trường làm việc an toàn và tôn trọng, không có hành vi thiếu chuyên nghiệp hoặc ngược đãi hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh của chúng tôi liệt kê chi tiết những kỳ vọng này và củng cố chúng thông qua chương trình đào tạo và cấp chứng nhận hàng năm.

Quyền tự do Hiệp Hội và Thỏa Ước Tập Thể

  • Chúng tôi cam kết hợp tác với các tổ chức đại diện cho người lao động, duy trì mối quan hệ có ý nghĩa và trên tinh thần xây dựng với công đoàn trên toàn quốc cũng như tại địa phương.

  • Là một thành viên của WEC, chúng tôi tham gia các cuộc đối thoại xã hội ở các cấp khu vực và toàn cầu, đồng thời tham gia các thỏa thuận hai bên và ba bên nhằm phát triển quyền lợi của người lao động.

Mọi hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ nghiêm túc tất cả các bộ luật, quy định quốc tế và địa phương và sẽ còn tích cực tuân thủ hơn nữa. Chúng tôi đánh giá tác động của các hoạt động kinh doanh đối với các quyền cơ bản của con người trong lao động, từ đó luôn tìm cơ hội để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến các cộng đồng địa phương thông qua Kế Hoạch Bền Vững của chúng tôi.

Hơn nữa, ManpowerGroup còn công khai đường dây nóng chuyên báo cáo hành vi phi đạo đức, giúp nhân viên báo cáo mối quan ngại hoặc các hành vi bị nghi ngờ vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Chúng tôi cam kết theo dõi tất cả các báo cáo được gửi đến và không thực hiện bất cứ hành động trả đũa nào đối với các báo cáo được thực hiện với thiện chí.

Chúng tôi cam kết thúc đẩy các quyền cơ bản của con người trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi, đồng thời mong muốn các khách hàng và đối tác của chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Làm việc với gần 400.000 nhà tuyển dụng trên khắp thế giới, chúng tôi đứng trong vị trí duy nhất và có đặc quyền thúc đẩy và bảo vệ các quyền lao động cơ bản trong các chuỗi cung ứng đa quốc gia phức tạp. Các công tác của chúng tôi trong việc ngăn chặn và chống buôn bán người đã được Tổ chức Sáng Kiến Chống Nạn Buôn Người Toàn Cầu của Liên Hiệp Quốc (UN.Gift) công nhận, lập nền tảng cho các tiêu chuẩn trong việc thực hiện các hành vi đạo đức được nêu trong Khung Đạo Đức trong tuyển dụng lao động xuyên biên giới: Một sự hợp tác giữa các bên liên quan trong ngành để giảm thiểu rủi ro cưỡng bức lao động và buôn người.

Hợp Tác Ba Bên Vì Sự Công Bằng Và Tiến Bộ (TAFEP) – với cam kết gìn giữ giá trị của một doanh nghiệp mang tính hòa hợp, chúng tôi luôn trân trọng và công nhận sự đa dạng trong lực lượng lao động, Manpower đã ký cam kết Hợp Tác Ba Bên Vì Sự Công Bằng Và Tiến Bộ (TAFEP) nhằm tạo ra sự công bằng trong tuyển dụng. Các hoạt động tuyển dụng dựa trên cơ sở công bằng chính là sức lan tỏa niềm tin về sự đa dạng và hòa hợp ngay trong nội bộ Manpowergroup.

Mặc dù chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi người phải được trao cơ hội bình đẳng để vượt trội trong sự nghiệp và được đánh giá dựa trên thành tích, chúng tôi cũng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi áp dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn trong các nhiệm vụ hàng ngày của họ. Mặc dù tin rằng mọi người đều có quyền nhận được cơ hội như nhau để thăng tiến trong sự nghiệp và được đánh giá một cách xứng đáng, nhưng chúng tôi vẫn theo dõi để đảm bảo nhân viên của mình luôn tuân thủ các nguyên tắc trên trong công việc hàng ngày của mình.