Assistant Manager

Địa điểm Hà Nội
Ngành nghề
Category Legal/Compliance
Mã số 11638
Lương 20.000.000-40.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.pham@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 0336 925 689
Ngày đăng May 19, 2022