Giám Đốc Đầu Tư

Địa điểm Hanoi, Vietnam
Ngành nghề
Category Finance & Accounting
Mã số 9918
Loại công việc Cố định
Email liên hệ duong.dang@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 84 904 776 588
Ngày đăng Jun 20, 2021

Mô tả công việc
1. Tổ chức hoạt động Đầu tư

 • Xây dựng các chiến lược đầu tư và sản phẩm đầu tư mới theo danh mục đầu tư (Đầu tư quỹ đất, Đầu tư chuỗi giáo dục, Đầu tư chuỗi dịch vụ) Báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo đầu tư theo các sản phẩm đầu tư
 • Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các quy định của pháp luật để tìm kiếm cơ hội và xúc tiến đầu tư với các Nhà đầu tư trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật Báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo đầu tư và các cơ hội xúc tiến đầu tư

2. Chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư bất động sản (70%)

 • Chủ trì, xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án: nghiên cứu, phân tích thị trường, chủ trì lập báo cáo đầu tư (phân tích đầu tư, ngân sách, pháp lý đầu tư quy hoạch, thị trường), tiến độ đầu tư (bao gồm: thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng, kinh doanh) các dự án đầu tư bất động sản Chỉ tiêu phát triển quỹ đất
 • Tổ chức thẩm tra, thẩm định các hồ sơ tài liệu đầu tư dự án; phân tích rủi ro, hiệu quả kinh tế của dự án. Hiệu quả hoạt động đầu tư bất động sản
 • Quản trị rủi ro Dự án đầu tư: đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa Dự án vào vận hành khai thác sử dụng. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư

3. Chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính khả thi của các hoạt động đầu tư khác (30%)

 • Chủ trì, xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án: chuỗi giáo dục, chuỗi dịch vụ, năng lượng hay đầu tư tài chính khác Hiệu quả hoạt động đầu tư và xúc tiến đầu tư
 • Quản trị danh mục đầu tư Báo cáo về hiệu quả đầu tư
 • Quản trị rủi ro Dự án đầu tư: đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình đầu tư và đề xuất các giải pháp Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư


Yêu cầu công việc
1. Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan

2.  Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Có hiểu biết về thị trường
 • Có hiểu biết về các sản phẩm tài chính
 • Có hiểu biết về xu hướng fintech

3. Kinh nghiệm liên quan

 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tự doanh tại các ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính...
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): thành thạo
 • Kỹ năng Tiếng Anh: Giao tiếp, trình bày được bằng Tiếng Anh
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, trình bày, thuyết phục
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý nhóm