Giám Đốc Khách Hàng Lớn

Địa điểm Hanoi, Vietnam
Ngành nghề
Category Sales
Mã số 9934
Lương 60.000.000- 80.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thao.le@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ 844 3974 45 74
Ngày đăng Jun 24, 2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc tổ chức và quản lý khai thác, phát triển quan hệ nhóm khách hàng doanh nghiệp, dự án lớn, kênh môi giới.
 2. Quản lý và triển khai các chương trình bảo hiểm tập trung cho và các ngân hàng khác trong toàn hệ thống: BH tiền, BH BBB, D&O, BH Tài sản,...
 3. Tiếp nhận thông tin, quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trên toàn hệ thống trong việc khai thác dịch vụ bảo hiểm đặc thù, các dự án lớn và các dịch vụ qua công ty môi giới bảo hiểm trong toàn hệ thống. Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng doanh nghiệp lớn.
 4. Quản lý, cập nhật hồ sơ năng lực của Bảo hiểm và tài liệu liên quan theo yêu cầu của các dự án. Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh làm hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu.
 5. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh; Xây dựng định hướng, chính sách và triển khai các chiến dịch marketing đối với nhóm sản phẩm, nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp, các tập đoàn được giao phụ trách.
 6. Phối hợp với Ban Quản lý nghiệp vụ xây dựng dự thảo điều kiện, điều khoản, quy trình nghiệp vụ và kế hoạch, phương thức phân phối của sản phẩm mới thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.
 7. Xây dựng các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến hỗ trợ, thúc đẩy khai thác nhóm sản phẩm/khách hàng doanh nghiệp.
 8. Xây dựng các tài liệu đào tạo cho các chương trình, sản phẩm mới; Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác đào tạo, truyền thông tới các đơn vị trực thuộc và hệ thống Ngân hàng đối tác.
 9. Xử lý các kiến nghị của đơn vị trực thuộc, khách hàng liên quan đến hoạt động của Ban.
 10. Thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, kỹ thuật.
 2. Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.
 3. Nắm bắt vững các thông tin về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, các bộ luật và văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.
 4. Tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên.
 5. Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng;
 6. Và có tối thiểu là 3 năm giữ vị trí quản lý.
 7. Có khả năng xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược.
 8. Có kỹ năng lãnh đạo, thương thuyết, giải quyết tranh chấp và thuyết trình tốt; Kỹ năng tạo/duy trì/phát triển mối quan hệ tốt.
 9. Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.
 10. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ liên quan.