Logistics Assistant manager

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề
Mã số 11485
Lương 20.000.000-40.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.ngo@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 976 249 933
Ngày đăng May 01, 2022