Nhân viên phát triển thị trường (mobile app)

Địa điểm Thành Phố Hà Nội
Ngành nghề
Category Sales
Loại công việc Cố định
Email liên hệ huyen.vuthu@manpower.com.vn
Ngày đăng Mar 25, 2021
Điện thoại liên hệ 0981096290

- Phát triển thị trường được phân chia theo yếu tố địa lý/ khu vực tại Hà Nội.

- Tiếp cận các cửa hàng bán lẻ trong cơ sở dữ liệu có sẵn của công ty, thuyết phục và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng đặt hàng hóa trực tuyến (mobile app)

- Tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện tính năng sản phẩm, dịch vụ thông qua việc phản hồi, cung cấp các thông tin thực tế thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh trạnh.

- Chăm sóc và xử lý các thắc mắc của khách hàng sau bán.

- Đảm bảo số lượng mở mới theo tuần/ tháng

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.