Partnerships Manager

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành nghề Công nghệ, Dịch vụ tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm
Mã số CON202239
Lương Negotiable
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thao.nguyenphuong@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84974797919
Ngày đăng May 13, 2022
Điện thoại liên hệ 0974797919