Trưởng phòng cấp cao Khối Quản trị

Địa điểm Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngành nghề Công nghệ
Category HR, Others
Mã số 12373
Loại công việc Cố định
Email liên hệ my.ngo@manpower.com.vn