F56486c0

ManpowerGroup Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018

ManpowerGroup Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018

Hà Nội

13/09/2018

19:00 PM - 19:00 PM

20181002023238 Unknown25bb33b361b293

Ngày 13/9/2018 tại Hà Nội, nằm trong chuỗi các hoạt động của ManpowerGroup tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông - Simon Matthews đã tham gia với vai trò điều phối phiên thảo luận "Phương thức học tập mới". Phiên thảo luận đã đề xuất các ưu tiên và hành động chủ chốt để ASEAN cải cách hệ thống giáo dục của mình và đổi mới thành công trong CMCN 4.0.

Trong bài phát biểu “Đào tạo nguồn nhân lực tương lai gắn với nhu cầu thị trường lao động”, ông Simon khẳng định lực lượng lao động có tay nghề cao là yếu tố then chốt để dẫn đầu trong CMCN 4.0. Do đó, chúng ta cần đẩy mạnh và nâng cao nhận thức của cả nhà tuyển dụng và người lao động về khả năng học tập - khả năng và mong muốn phát triển nhanh chóng và thích ứng với các kỹ năng của một người để có thể tiếp tục công việc về lâu dài. Hoạt động tái đào tào và nâng cao kĩ năng theo ngành cụ thể có thể được thực hiện hiệu quả nhất thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà nước và các tổ chức giáo dục địa phương. Ông Matthews cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ những người trẻ phát triển sự nghiệp và khả năng học tập để chuẩn bị cho thế giới công việc của tương lai.

Tags: