Banner Default Image

CMCN 4.0: Giải bài toán thiếu hụt nhân tài ngành sản xuất

Image 2022 02 18 T08 46 55

Ngành sản xuất đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự ứng dụng của những tiến bộ ngày càng cao về công nghệ. Việc áp dụng số hóa, tự động hóa hay người máy…vào vận hành đã tác động lớn đến tương lai ngành sản xuất, đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng và việc làm, đồng thời mở ra cơ hội và thách thức cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Trong khi đó trên toàn cầu, tình trạng khan hiếm nhân lực có kỹ năng đang trở thành một thách thức ngày càng lớn với các nhà sản xuất bởi việc tìm kiếm người lao động phù hợp có thể đáp ứng cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm là điều không hề dễ dàng. Theo nghiên cứu “Công xưởng tương lai” của ManpowerGroup vào năm 2020, chỉ riêng tại Mỹ, ước tính đến năm 2030 sẽ có 2,1 triệu việc làm ngành sản xuất cần được tuyển dụng.

Nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tương lai ngành sản xuất dưới tác động của chuyển đổi số và đề xuất giải pháp bền vững giúp giải quyết những thách thức trong tuyển dụng, ManpowerGroup Việt Nam phối hợp với AmCham Hanoi tổ chức hội thảo trực tuyến “CMCN 4.0: Giải bài toán thiếu hụt nhân tài ngành sản xuất”, diễn ra vào ngày 23/02/2022.

Nội dung chính của hội thảo

• Những yếu tố chính tác động đến tương lai thế giới việc làm

• Lời giải cho vấn đề thiếu hụt nhân tài ngành sản xuất

• Chia sẻ chiến lược nhân sự từ một trong Top 100 công ty phát triển nhanh nhất do Fortune bình chọn

Ai nên tham gia hội thảo?

Đối tượng chính mà buổi hội thảo hướng đến là các Nhà điều hành doanh nghiệp, Trưởng phòng Nhân sự và Thu hút Nhân tài, Trưởng phòng Đào tạo. Ngoài ra, hội thảo cũng nhằm tiếp cận các chuyên gia ngành sản xuất trong việc ứng phó với các biến động, phát triển tổ chức, lập kế hoạch chiến lược và quản lý nhân tài.

Agenda

Time

Activities

By

08:45 AM

Check in

All

09:00 AM

Opening remarks

AmCham Vietnam & ManpowerGroup Vietnam

09:05 AM

Talent shortage in manufacturing & the way out

ManpowerGroup Vietnam

09:20 AM

Best practices of talent sourcing, recruitment and retention

Gentherm Vietnam

09:35 AM

Panel discussion - Q&A

All speakers &Moderator

10:05 AM

Photo shooting & Wrap up

10:15 AM

Closing

Event date:

2022-02-23

Event time:

09:00:00