3a5b30eb

Thị Trường Lao Động

Trung Tâm Thông Tin

Chúng tôi tận dụng các nghiên cứu và hiểu biết chuyên sâu của mình để giúp các tổ chức và cá nhân thành công trong thế giới công việc thay đổi nhanh chóng qua đó tạo ra những giải pháp nhân sự tiên tiến.

 • Qmc Report Resized Vietnam

  Báo Cáo Thị Trường Quý 2 - Việt Nam

 • Tong Chi So Lao Dong

  Tổng Chỉ Số Lao Động 2018

  ​​

 • Banner

  Người Việt Chuộng Hình Thức Làm Việc Nào? [info-graphic]

B94d6cc8

Tương Lai Của Việc Làm

Với kinh nghiệm và chuyên môn hơn 70 năm, chúng tôi có thể cung cấp những tri thức chuyên sâu về những vấn đề nhân sự mà các doanh nghiệp phải đối mặt mỗi ngày. Với tư duy lãnh đạo, chúng tôi luôn tìm tòi những vấn đề, xu hướng và thách thức tác động đến doanh nghiệp và cá nhân người lao động trên toàn cầu.

Thông Tin Toàn Cầu