3a5b30eb

Thị Trường Lao Động

Trung Tâm Thông Tin

Chúng tôi tận dụng các nghiên cứu và hiểu biết chuyên sâu của mình để giúp các tổ chức và cá nhân thành công trong thế giới công việc thay đổi nhanh chóng qua đó tạo ra những giải pháp nhân sự tiên tiến.

 • Vie Spotlight Meos Vn

  Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng trong Trạng Thái Bình thường mới

  ​COVID-19 tác động đến doanh nghiệp và việc làm Khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 8 năm 2020, khi đợt đại dịch COVID-19 lần thứ hai tấn công Việt Nam. Cuộc khảo sát nhằm dự đoán ý định tuyển dụ...

 • Li 1

  Tương Lai Cho Người Lao Động, Vì Người Lao Động

  ​Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động ngày nay. COVID-19 đã khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng về sức khỏe và kéo theo hàng loạt các khủng hoảng khác như khủng hoảng kinh tế và xã hội. Số lượng việc ...

 • Spotlight Vie

  Người Lao Động Quan Tâm Gì?

  ​Để giành lợi thế cạnh tranh trong công cuộc tìm kiếm, bồi dưỡng và giữ chân nhân tài trong thời đại số, các doanh nghiệp cần thấu hiểu Người Lao Động Quan Tâm Gì. Từ đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng của mình sa...

 • Workforce Index Spotlight 2019  Viet

  Tổng Chỉ Số Lao Động 2019

  ​Tìm hiểu thêm về thị trường lao động Việt Nam tại đây.Khám phá báo cáo chi tiết về Tổng Chỉ Số Lao Động 2019 Toàn Cầu tại đây.

 • Qmc Report Resized Vietnam

  Báo Cáo Thị Trường Quý 2 - Việt Nam

 • Tong Chi So Lao Dong

  Tổng Chỉ Số Lao Động 2018

  ​​

 • Banner

  Người Việt Chuộng Hình Thức Làm Việc Nào? [info-graphic]

B94d6cc8

Tương Lai Của Việc Làm

Với kinh nghiệm và chuyên môn hơn 70 năm, chúng tôi có thể cung cấp những tri thức chuyên sâu về những vấn đề nhân sự mà các doanh nghiệp phải đối mặt mỗi ngày. Với tư duy lãnh đạo, chúng tôi luôn tìm tòi những vấn đề, xu hướng và thách thức tác động đến doanh nghiệp và cá nhân người lao động trên toàn cầu.

Thông Tin Toàn Cầu