Business Support Officer

Địa điểm Hồ Chí Minh
Ngành nghề Tuyển dụng nội bộ
Category Admin, Sales
Mã số HR102
Lương Negotiable
Loại công việc Cố định
Email liên hệ quyen.nguyen@manpower.com.vn
Ngày đăng May 01, 2022
Điện thoại liên hệ 028 3911 0950