Trưởng Phòng Nhân Sự - HRM

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề Giao thông vận tải & hậu cần
Category C-suite, HR
Mã số 11471
Lương 40.000.000-60.000.000
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 29, 2022