hơn 2 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Hồ Sơ Mẫu (Ngành dịch vụ khách hàng)

Hồ Sơ Mẫu (Ngành dịch vụ khách hàng)

​​Bạn dự định ứng tuyển vị trí dịch vụ khách hàng hoặc tiếp tân? Hãy tham khảo hồ sơ tìm việc bên dưới nhé.