hơn 2 năm ago - Nguyễn Hoàng An

Cách Soạn Một Thư Giới Thiệu Bản Thân Hấp Dẫn

Cách Soạn Một Thư Giới Thiệu Bản Thân Hấp Dẫn

​Thư giới thiệu bản thân (cover letter) mô tả trình độ, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của bạn, để tạo ấn tượng tốt về bạn với nhà tuyển dụng khi bạn gửi email ứng tuyển trực tiếp đến công ty đăng tuyển hoặc khi gửi nhiều email ứng tuyển các vị trí trong một ngành nghề nào đó. Để soạn một thư tìm việc hấp dẫn đối với nhà tuyển dụng, điều quan trọng là bạn phân tích đúng quảng cáo tuyển dụng.

Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm, trình độ, đào tạo, kỹ năng và các phẩm chất thiết yếu mà vị trí đó yêu cầu. Thông qua thư giới thiệu, bạn hãy giải thích mình có thể đáp ứng được các yêu cầu “ưu tiên” để tăng khả năng được mời phỏng vấn. Bạn nên soạn thảo thư giới thiệu dựa trên các từ khóa được nêu trong quảng cáo tuyển dụng. Bạn nên tìm ra các yêu cầu “ưu tiên” trong quảng cáo này bằng cách phân tích và tìm các từ, cụm từ khóa hoặc các yếu tố tinh tế hơn trong bảng mô tả công việc (Job Description), từ đó bạn giải thích mình đáp ứng được những nhu cầu “ưu tiên” của công việc đó như thế nào.

Những Yếu Tố Của Một Thư Giới Thiệu Hoàn Hảo

Có liên quan tới vị trí tuyển dụng:

Đoạn giới thiệu nên có thông tin thu hút, làm nổi bật những kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Thể hiện thế mạnh bản thân:

Trong đoạn thứ hai, hãy tóm tắt điểm mạnh của bạn và gắn kết các kỹ năng mà bạn có với các yêu cầu năng lực của vị trí này. Liệt kê thành tích của bạn và mô tả những đóng góp độc đáo mà bạn có thể mang lại.

Các bước tiếp theo:

Trong đoạn kết, hãy thể hiện sự trân trọng đối với sự quan tâm của nhà tuyển dụng và kết thúc bằng kế hoạch hành động tiếp theo.

3 Dạng Thư Giới Thiệu Bản Thân Phổ Biến:

Thư giới thiệu dạng chữ T

Hãy soạn thư giới thiệu theo cấu trúc chữ T: từng yêu cầu công việc được sắp xếp ở phía bên trái phù hợp với năng lực của bạn nằm ở phía bên phải.

Thư giới thiệu theo dạng liệt kê:

Đối với thư giới thiệu này, bạn tập trung vào từng yêu cầu cụ thể phù hợp với một/nhiều kinh nghiệm và nền tảng của bạn.

Thư giới thiệu nhắm tới mục tiêu cụ thể :

80% các vị trí công việc không được quảng cáo rộng rãi, vì vậy loại thư xin việc này dành cho các vị trí cụ thể mà bạn muốn nhắm tới - bằng cách đề xuất một vị trí mới.

Bằng việc dành thời gian để soạn thư giới thiệu, bạn đang thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn rất quan tâm đến vị trí này. Đồng thời, bạn cũng chứng minh rằng mình hiểu rõ những yêu cầu tuyển dụng cốt lõi và trình bày thật liên quan với kinh nghiệm của bạn.

Bài viết do Right Management thực hiện, www.rightmanagement.sg, một thương hiệu tư vấn nhân sự hàng đầu thuộc ManpowerGroup.