khoảng 2 năm ago - Nguyễn Nguyên Bảo

Hồ Sơ Mẫu (Thợ hàn)

Sample Resume (Welder)

​Hãy tham khảo hồ sơ tìm việc bên dưới đây