Business Development Sales Assistant Manager

Địa điểm Việt Nam
Ngành nghề Giao thông vận tải & hậu cần
Category Sales
Mã số 12339
Loại công việc Cố định
Email liên hệ thanh.nguyen@manpower.com.vn
Điện thoại liên hệ +84 2439744574 (489)
Ngày đăng May 22, 2022